ONZE VISIE, ONZE MISSIE, ONZE

MUZIEK IS ONZE BASIS

MUZIEK IS ONZE BASIS

Muziek is de reden van ons bestaan.
Muziek heeft de kracht het leven van mensen te verrijken en de wereld te verbeteren.
De componisten, schrijvers en merken die we vertegenwoordigen, staan centraal in ons bedrijf. Dankzij hun en ons werk kunnen mensen muziek leren, creëren en maken.

WE ZIJN ÉÉN TEAM

WE ZIJN ÉÉN TEAM

We werken samen om een diverse, inclusieve en sociale werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

WE GEVEN OM ONZE GEMEENSCHAP

WE GEVEN OM ONZE GEMEENSCHAP

Onze klanten zijn onze prioriteit. Het is onze passie om een duurzame toekomst te creëren voor onze musicerende gemeenschappen en het milieu.

WE VIEREN SUCCES

WE VIEREN SUCCES

We stellen hoge eisen aan professionele uitmuntendheid. We zijn resultaatgericht en streven voortdurend naar verbetering. We stimuleren groei en erkennen en waarderen de loyaliteit en successen van onze medewerkers.

1.

1.

We stellen gelijkheid, diversiteit en inclusie (GDI) centraal in onze visie, missie en waarden en maken GDI tot een strategische prioriteit binnen ons bedrijf, met budgettoewijzing om de voortgang te faciliteren en specifieke aandacht vanuit het Senior Management Team.

 2.

2.

We vergroten de invloed op onze strategische koers door een adviesgroep aan te stellen die ons gaat helpen bij de ontwikkeling van onze plannen en die onze vooruitgang regelmatig zal evalueren.

3.

3.

We leiden interne vertegenwoordigers op die zich inzetten voor het inbedden, levend houden en naleven van de GDI-waarden en die educatieve programma’s voor het hele bedrijf opzetten waarin aandacht wordt besteed aan antiracisme en onbewuste vooroordelen.

4.

4.

We zorgen ervoor dat onze werving- en selectieprocedures inclusief zijn en diversiteit promoten, dat ons personeelsbeleid loopbaanontwikkeling koestert en dat er gelijke kansen voor nieuwe medewerkers worden gecreëerd.

5.

5.

We herzien onze communicatie, marketing en lesmaterialen om toegankelijkheid te waarborgen en diversiteit te promoten.

6.

6.

We herzien ons bestaande productassortiment en onze productontwikkelingsprocessen om ervoor te zorgen dat ze een afspiegeling zijn van onze waarden.